Wat is ADSL?
ADSL aanbieders
De afkorting ADSL staat voor Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL is een techniek waarmee het mogelijk is om over de koperen telefoonlijn snelle datatransmissies te laten lopen. Velen denken dat ADSL een opvolger is van ISDN. Dit geldt echter alleen op voor het internetverkeer. Via ADSL is namelijk geen standaard telefoonverkeer mogelijk. Om te telefoneren moet men dus nog steeds een analoge of ISDN telefoonaansluiting gebruiken. Dit gaat welliswaar door dezelfde koperdraad als ADSL, maar werkt op een andere frequentie.

Hoe werkt ADSL?
ADSL is een variant van de DSL techniek. DSL verdeelt de verschillende soorten dataverkeer in frequentiesegmenten: de frequenties op de koperdraad worden verdeeld tussen het telefoonverkeer en het internetverkeer. Het telefonie en faxverkeer gebruiken de frequenties van 300Hz tot 30 KHz. DSL maakt gebruik van de frequenties van 30Hz tot 1 MHz. ADSL is de asymmetrische variant van de DSL techniek. ADSL maakt gebruik van twee verschillende frequentiegebieden: het upstream verkeer maakt gebruik van 30 KHz tot 138 KHz, terwijl het downstream verkeer gebruik maakt van 138 KHz tot 1 MHz. Door deze frequentieverdeling is de datadoorvoersnelheid van ADSL dan ook asymmetrisch: downstream (naar de abonnee toe) maximaal 8 Megabit per seconde, upstream (van de abonnee af) aanmerkelijk minder; namelijk maximaal circa 1 Megabit per seconde.


Hoe snel is ADSL?
Zoals hierboven beschreven heeft ADSL een maximale downstream van 8 Mbps (=1024 KB/sec) en een maximale upstream van 1 Mbps (=128 KB/sec). In de praktijk zullen deze snelheden echter lager uitvallen. We onderscheiden de volgende twee beperkende factoren:
1. De ADSL leverancier Sommige ADSL leveranciers knijpen de verbinding af, waardoor bijv. een maximale downstream van 2 Mbps en een maximale upstream van 512 Kbps wordt bepaald.
2. De kwaliteit van de ADSL verbinding De kwaliteit van een ADSL verbinding is afhankelijk van twee factoren. Ten eerste is de lengte van de koperdraad tussen de KPN nummercentrale en het aansluitadres (maximaal 5 kilometer) van belang. Ten tweede is de kwaliteit van de koperdraad bepalend voor de snelheid.

Waarom ADSL?
Het grote voordeel van een permanente verbinding, zoals ADSL of kabel, is dat men continue online kan zijn tegen een vast tarief per maand. Hierdoor hoeft er niet betaald te worden voor 'tikken' om online te zijn. Ook kunnen er door de hoge datasnelheden van ADSL meer online diensten worden aangeboden, zoals: -video on demand -telewerk toepassingen -LAN-LAN verbindingen -webserver/mailserver hosting

Wat komt er na ADSL?
Bij 'gewoon' internet toegang is het asymmetrische karakter van ADSL geen beperking. Echter bij LAN-LAN koppelingen en IP-VPN's is dit veelal niet gewenst. Twee andere varianten van de DSL techniek, met name HDSL en SDSL, zijn in dat kader veelbelovend (beide 2 Megabit per seconde symmetrisch). De laatste variant is VDSL. Hiermee kunnen nog hogere snelheden worden behaald dan met de andere DSL technieken. VDSL heeft echter een groot nadeel: de lengte van de koperdraad tussen de nummercentrale en het aansluitadres moet namelijk zeer kort zijn. Hierdoor is deze techniek nog niet goed toepasbaar is.In Nederland zijn er momenteel 8 telecom operators die ADSL leveren. Deze telecombedrijven bieden ADSL toegang via een eigen internet service provider of via een externe internet service provider.

We onderscheiden de volgende telecom operators:

1. KPN (Mxstream)
KPN levert ADSL via de volgende ISPís: 2. Versatel
Versatel levert ADSL via de volgende ISPís: 3. BaByXL
BaByXL levert ADSL via de volgende ISP's: 4. bbned
bbned levert ADSL via de volgende ISP:

5. Colt

6. Novaxess

7. @Work

8. Energis

© Copyright 2001 Druppel InterNet Services | Disclaimer